Zubár

netradičná zubná ambulancia
 
Prevencia
 • Vstupné komplexné vyšetrenie, založenie karty30,00
 • Preventívna prehliadka15,00
 • Zhodnotenie stavu podľa OPG snímky15,00
 • Cielené vyžiadané vyšetrenie (fokusy) 15,00
 • Skúška vitality zubov (3 zuby) 8,00
 • Intraorálny Rtg snímok 10,00
 • Vystavenie dokumentácie z karty 20,00
Hygiena
 • Inštruktáž o hygiene a nácvik (model + atlas)15,00
 • Odstránenie zubného kameňa, povlakov a pigmentácií (1 oblúk)35,00
 • Pieskovanie (1 oblúk)15,00
 • Vonkajšia fluoridácia (po dentálnej hygiene, 1 oblúk) 12,00
Anestézia
 • Injekčná (infiltračná, zvodová)12,00
Výplne
 • Kapslový non-gama2 amalgán – malá (1 plôšková)30,00
 • – stredná (2 plôšková)50,00
 • – veľká (3 a viac plôšková)65,00
 • Nanohybridný fotokompozit predné zuby (1-3) – malá25,00
 • – stredná50,00
 • – veľká65,00
 • zadné zuby (4-8) – malá30,00
 • – stredná55,00
 • – veľká75,00
 • Dostavba korunky z fotokompozitu (pred protetickým ošetrením)40,00
 • Dočasná krátkodobá7,00
 • na  zachovanie vitality zubnej drene20,00
 • na  cielenú nekrózu zubnej drene25,00
 • Úprava výplne (zaartikulovanie, leštenie)4,00
 • Impregnácia  citlivého krčka ochranným lakom3,00
Endodoncia
 • Trepanácia pulpitického alebo devitálneho zuba30,00
 • Mechanická a chemická príprava koreňového kanálika25,00
 • každého ďalšieho kanálika25,00
 • Definitívne vyplnenie koreňového kanálika (epoxidová živica+gutaperča)40,00
 • každého ďalšieho kanálika30,00
Chirurgia
 • Intraorálna incízia abscesu (drén)10,00
 • Extrakcia jednokoreňového zuba30,00
 • Extrakcia viackoreňového zuba50,00
 • Komplikovaná extrakcia so separáciou koreňov70,00
 • Extrakcia fragmentu korunky5,00
 • Ošetrenie sťaženého prerezávania 3. molárov (výplach, drén)15,00
 • Gingivektómia15,00
Protetika
 • Korunka kovokeramická štandardná215,00
 • keramická310,00
 • liata celoplášťová85,00
 • živicová80,00
 • živicová dočasná (zhotovená ambulantne)22,00
 • Vyberateľná náhrada – celková205,00
 • – čiastočná (cena kotevných prvkov sa pripočítava)od 185,00
 • – medzerník (do 4 zubov)85,00
 • Dlaha proti bruxizmu75,00
 • Oprava vyberateľnej náhrady – odtlačok alginátový10,00
 • – odtlačok silikónový15,00
 • Analýza študijných modelov35,00
 • Dlaha drôtená fixovaná fotokompozitom na 4 zuby75,00
 • Dlaha liata fixovaná fotokompozitom na 4 zuby100,00
Pedostomatológia
 • Preventívna prehliadka10,00
 • Pečatenie fisúr (1zub)20,00
 • Výplň mliečneho zuba30,00
 • Trepanácia pulpitického mliečneho zuba15,00
 • Extrakcia zresorbovaného mliečneho zuba 10,00
 • Extrakcia mliečneho zuba s koreňom 30,00
Iné
 • Príplatok za vyžiadané akútne ošetrenie15,00
 • Ošetrenie slizničnej eflorescencie5,00
 • Odstránenie nevyhovujúcej liatej korunky20,00
 • Odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu20,00
 • Konzultácia 15 minút 20,00
 • Sankcia za nedostavenie sa na ošetrenie 35,00
 • Sankcia za neskoré odhlásenie sa z termínu* 35,00
*Pacient sa z organizačných dôvodov ambulancie musí odhlásiť z termínu len telefonicky alebo sms správou najneskôr deň vopred.
 
 
Adresa

ZS Tbiliská 6

Bratislava - Rača

831 06


Telefón

0948 425 484

0911 827 246


E-mail

info@suburbia.sk


Ordinačné
hodiny

Pondelok: 8.30 - 15.00

Utorok: 8.30 - 15.00

Streda: 8.30 - 15.00

Štvrtok: 8.30 - 15.00

Piatok: 8.30 - 15.00