Zubár

netradičná zubná ambulancia
Objednanie Online TU
 
Prevencia
 • Vstupné komplexné vyšetrenie, založenie karty15,00
 • Preventívna prehliadka8,00
 • Zhodnotenie stavu podľa OPG snímky15,00
 • Cielené vyžiadané vyšetrenie (fokusy) 15,00
 • Skúška vitality zubov (3 zuby) 4,00
 • Intraorálna Rtg snímka 10,00
Hygiena
 • Inštruktáž o hygiene a nácvik (model + atlas)12,00
 • Odstránenie zubného kameňa, povlakov a pigmentácií (1 oblúk)30,00
 • Pieskovanie (1 oblúk)15,00
 • Vonkajšia fluoridácia (po dentálnej hygiene, 1 oblúk) 12,00
Anestézia
 • Injekčná (infiltračná, zvodová)8,00
Výplne
 • Kapslový non-gama2 amalgán – malá (1 plôšková)25,00
 • – stredná (2 plôšková)35,00
 • – veľká (3 a viac plôšková)45,00
 • Nanohybridný fotokompozit predné zuby (1-3) – malá25,00
 • – stredná35,00
 • – veľká45,00
 • zadné zuby (4-8) – malá30,00
 • – stredná40,00
 • – veľká55,00
 • Dostavba korunky z fotokompozitu (pred protetickým ošetrením)35,00
 • Dočasná krátkodobá5,00
 • na  zachovanie vitality zubnej drene15,00
 • na  cielenú nekrózu zubnej drene20,00
 • Úprava výplne (zaartikulovanie, leštenie)4,00
 • Impregnácia  citlivého krčka ochranným lakom3,00
Endodoncia
 • Trepanácia pulpitického alebo devitálneho zuba15,00
 • Mechanická a chemická príprava koreňového kanálika10,00
 • každého ďalšieho kanálika5,00
 • Definitívne vyplnenie koreňového kanálika (epoxidová živica+gutaperča)35,00
 • každého ďalšieho kanálika20,00
 • Zavedenie koreňového čapu prefabrikátu (po endodontickom ošetrení)25,00
 • odliatku (na základe odtlačku)60,00
Chirurgia
 • Intraorálna incízia abscesu (drén)10,00
 • Extrakcia jednokoreňového zuba22,00
 • Extrakcia viackoreňového zuba35,00
 • Komplikovaná extrakcia so separáciou koreňov50,00
 • Extrakcia fragmentu korunky5,00
 • Ošetrenie sťaženého prerezávania 3. molárov (výplach, drén)12,00
 • Gingivektómia10,00
Protetika
 • Korunka kovokeramická štandardná190,00
 • fazetovaná160,00
 • liata celoplášťová65,00
 • živicová80,00
 • živicová dočasná (zhotovená ambulantne)15,00
 • Vyberateľná náhrada – celková185,00
 • – čiastočná (cena kotevných prvkov sa pripočítava)odod 150,00
 • – medzerník (do 4 zubov)85,00
 • Dlaha proti bruxizmu65,00
 • Oprava vyberateľnej náhrady – odtlačok alginátový7,00
 • – odtlačok silikónový10,00
 • Analýza študijných modelov30,00
 • Dlaha drôtená fixovaná fotokompozitom na 4 zuby35,00
 • Dlaha liata fixovaná fotokompozitom na 4 zuby70,00
Pedostomatológia
 • Preventívna prehliadka0,00
 • Pečatenie fisúr (1zub)12,00
 • Výplň mliečneho zuba20,00
 • Trepanácia pulpitického mliečneho zuba10,00
 • Extrakcia zresorbovaného mliečneho zuba 8,00
Iné
 • Príplatok za vyžiadané akútne ošetrenie10,00
 • Ošetrenie slizničnej eflorescencie5,00
 • Odstránenie nevyhovujúcej liatej korunky12,00
 • Odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu15,00
 • Konzultácia 30,00
 
 
Adresa

ZS Tbiliská 6

Bratislava - Rača

831 06


Telefón

0948 425 484

02/442 503 46


E-mail

info@suburbia.sk


Ordinačné
hodiny

Pondelok: 8.30 - 17.30

Utorok: 8.30 - 14.30

Streda: 8.30 - 17.30

Štvrtok: 8.30 - 17.30

Piatok: 8.30 - 15.30

Sobota a Nedeľa:

Po telefonickej dohode