Zubár

netradičná zubná ambulancia
      Stomatologická ambulancia Suburbia ponúka výkony preventívnej, záchovnej, protetickej stomatológie, parodontológie a jednoduchej stomatochirurgie bez finančnej spoluúčasti zdravotných poisťovní.

      Keďže problematika orálneho zdravia je veľmi široká a úlohou každého zodpovedného lekára je problémy svojich pacientov riešiť, respektíve im predchádzať, ponúkam komplexné riešenie v spolupráci s rešpektovanými špecialistami z odboru stomatochirurgia-implantológia, čeľustná ortopédia a ORL.

      Ako sa mnohí z nás už presvedčili, je rozumné problémom predchádzať ako podstupovať nepríjemné a finančne náročné ošetrenie na záchranu zanedbaného chrupu, preto kladiem dôraz na preventívnu stomatológiu spojenú s manuálnou aj vizuálnou inštruktážou, dentálnou hygienou a fluoridáciou nielen u dospelých, ale aj u detských pacientov. Bohužiaľ, v krajnom prípade sa niektorí nevyhnú aj predčasnej strate zubov. V tom prípade viem optimalizovať protetické ošetrenie defektného chrupu.
 
Adresa

ZS Tbiliská 6

Bratislava - Rača

831 06


Telefón

0948 425 484

0911 827 246


E-mail

info@suburbia.sk


Ordinačné
hodiny

Pondelok: 8.30 - 15.00

Utorok: 8.30 - 15.00

Streda: 8.30 - 15.00

Štvrtok: 8.30 - 15.00

Piatok: 8.30 - 15.00